Wonen in 2018

Wonen in 2018: het einde van de 'woning voor het leven

Een grootschalige enquête van het magazine Ik ga Bouwen & Renoveren stelt enkele opmerkelijke contradicties vast over de woonmarkt in 2018. De tendens naar kleiner en dichter bij elkaar wonen zet zich duidelijk verder. Ook het energieverbruik wordt een belangrijk thema. De woonmarkt van 2018 wordt duidelijk een markt van kopen en verkopen.

De huizenmarkt wordt de jongste jaren gekenmerkt door een evolutie naar kleiner wonen. Bovendien neemt het belang van inbreiding en verdichting, of het dichter bij elkaar wonen, steeds toe. Toch blijkt uit de enquête van Ik ga Bouwen & Renoveren dat bij bijna de helft van de respondenten de alleenstaande woning nog steeds de voorkeur geniet. Een wens die de komende jaren nochtans onbetaalbaar dreigt te worden in ons land.

Energie: belangrijk, maar we willen er geen moeite in steken
Een andere contradictie situeert zich op energievlak. Slechts 51 procent van de bevraagde personen is zeer tevreden met het energieverbruik van zijn woning en nog geen twintig procent is bereid om werken uit te voeren om deze situatie te verbeteren. Dat geeft aan dat de energiekost van de modale woning aanzienlijk blijft.

Tot slot blijkt dat mensen niet langer hun hele leven in hetzelfde huis blijven wonen. Het merendeel van de bevraagde personen is al niet meer aan zijn eerste woning toe en bijna twee derde van hen geeft aan dat ze op termijn een nieuwe verhuis overwegen. Vaak richting modernere, kleinere woningen, die meer comfort bieden. Slechts 23 procent geeft aan dat ze een woning zouden willen kopen en renoveren.

De volledige resultaten van de enquête worden dieper toegelicht in de editie van Ik Ga Bouwen & Renoveren, dat nu in de winkels ligt. In 2018 zal dat maandelijks een dossier bevatten over kopen en verkopen.

Vraag uw gratis schatting aan Blijf op de hoogte van het aanbod